ICF-ACSTH Onaylı Profesyonel Koçluk Programı

ICF-ACSTH Onaylı Profesyonel Koçluk Programı


1.Modül: Temel Düzey Koçluk  (4 gün)
2.Modül: Eğitim ve Kariyer Koçluğu  Programı (3 tam gün)
3.Modül: Profesyonel Koçluk  (+6 gün)

TOPLAM:107 Saat ( 91 saat sınıf içi + 16 saat uygulama )

SÜRE: 5-6  ay

Program İçeriği

Gölge Tarafa Koçluk

Stres verici durumlar, öfke davranışı, karar verememe davranışı, özgüvensizlik, yetersizlik vb. durumlar karşısında nasıl koçluk uygulanır?

 

Altı Boyutla Koçluk/ Mantıksal Algı Boyutları

Beynin çalışma prensiplerini projelere, iş ve kariyer hedeflerine nasıl uygulayabiliriz?

 

Yeni Davranış Modelleme Tekniği

“Mantıksal Algı Boyutları” ile davranış geliştirme/değiştirme yönünde davranış modelleme nasıl yapılır? 

 

Yaşam Amacına Koçluk

SWOT Analizi ile Yaşam Amacını önceliklendirmeye yönelik koçluk nasıl uygulanır

İş-kariyer hedefleriniz yaşam amaçlarınızla paralel mi? 

Yaşam amaçlarınıza uygun olmayan hedefleriniz var mı? 

Kendi yaşam yolunuzu nasıl oluşturabilirsiniz?

 

Vizyoner Ziyaretçi Tekniği

 

Bu teknik, kişinin 10 yıl sonraki özel hayat ve iş hayatı vizyonlarını oluşturmasına, 10 yıl sonraki kendisine ulaşarak, bugününü yapılandırmasını sağlayan bir tekniktir.

 

İçsel Kaynakları Aktive Etmek

Potansiyel nedir? İçsel kaynak nedir? İçsel Kaynaklar nelerdir? Hangi içsel kaynaklarla neler yapabiliriz? İçsel kaynakların doğru kullanılmasını nasıl sağlayabiliriz? 

Koçluk içsel kaynaklardan nasıl yararlanır? İçsel kaynakları doğru şeklide nasıl yönetebiliriz? İçsel kaynaklar farkındalığı Koçluk seanslarında nasıl kullanılır?

İçsel Kaynakları Çemberinden SWOT Analizi yöntemi ile ÖNCELİKLERİ belirlemek. Geliştirilebilir içsel kaynakları tespit etmek

“Geliştirilebilir içsel kaynakları” (Örneğin, kararlılık, irade, öz disiplin vb.) tespit ederek üzerinde çalışmak

 

Durum Yönetimi Tekniği

Bir durumu yönetmeyi nasıl başardığımızı araştırmak ve keşfetmek. Örneğin; kolayca öğrenmek, doğru karar verebilmek, irade gücünü devreye sokmak, etkili sunum, odaklanabilmek, öfke kontrolü, kriz durumlarını yönetmek... Bu konuda zihin sistemimizle nasıl çözüm ortağı olarak çalışabiliriz? 

 

Motivasyon Tekniği

 

Motivasyon nedir? Nasıl motive olursunuz?  

Kişiye özgü motivasyon sürdürülebilir şekilde nasıl oluşturulur?

 

Beyin Sisteminin Organizasyonu/ Beynin Işıkları Tekniği

Sol beyni ve sağ beyni etkin şekilde kullanmak nasıl mümkündür? 

Beyni aktif hale getirecek yaratıcılık geliştirme tekniği

 

Disney Modeli Tekniği

Etkili proje ve hedef gerçekleştirmeye yönelik olan "Disney Modeli" çalışması, bir başarı stratejisi olarak ele alınır. 

---------------------------

Programın Süresi

Program toplam 13 gün sürmektedir. Dersler Sabah 10:00 ve 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. Eğitimin toplam süresi 107 saattir. Bunun 91 saati sınıf içerisinde yüz yüze gerçekleştirilecek olup 16 saat sınıf dışı ödev uygulaması olarak gerçekleştirilecektir.

Programın Sağlayacağı Yetkinlikler

Koçluk okulumuzdan mezun olarak ayrılan kursiyerler, sahada aktif olarak koçluk yöntem ve tekniklerini uluslararası ICF kurumunun etik ve standartlarında uygulayabilir yetkinlikte olurlar. Koçluğun farklı alanlarında uzmanlaşarak koçluğu meslek ve gelir getirici bir iş olarak yapabilirler. Kendi iş çevrelerinde koçluk hizmeti verebilirler.

Koçluk Yaklaşımımız ve Felsefemiz

Programlarımız uluslararası koçluk okullarının yöntem ve tekniklerinden ilham almış olmakla birlikte, NLP, Pozitif psikoloji yöntemlerini sentezlemiş, yerel çözümler geliştirerek, lokal düzeyde Türkiye’ye özgü bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda etkili ve güçlü teknik ve yöntemleri uygulamaktadır.

Kolaylaştırıcı

İsmail Barış ÖZPAZARCIK/ ICF-MCC

Profesyonel Koç 

Program Yöntemi

Sınıf içi eğitim 91 saat tamamlandıktan sonra kursiyerlere 16 saatlik uygulama ödevi verilir. Program, başlangıcından sonuna kadar pratik uygulamaya dayalı olarak gerçekleşir. Tüm kursiyerler koçluk seanslarını profesyonel bir koçtan izlerler, gözlemlerler, farkındalıklarını paylaşırlar. Daha sonra aktif olarak bu deneyimi kendileri yaşarlar. Kursiyerler eğitim boyunca interaktif olarak eğitime katılırlar. Eğitim süresince tüm kursiyerler Koçluk şapkası altında koçluk yaparlar, eğitmen tarafından gözlemlenirler, geri bildirim alırlar. Eğitim süresince tüm kursiyerler gerek eğitmenden gerekse diğer kursiyer arkadaşlarından koçluk yöntemlerini içeren seans alırlar. Böylece kendi hedefleri ile ilgili aktif olarak çalışırlar, kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunurlar.

Programa Kimler Katılabilir?

Programa, koçluğa ilgi duyan, kendisini bu alanda geliştirmek ve koçluk sistemiyle kendisine ve çevresine fayda sağlamak, yaşamında fark yaratmak isteyen herkes katılabilir.

Program Katılım Şartları Nelerdir?

Programa katılmak için herhangi bir şart bulunmamaktadır  Programı tamamlamış olan kursiyerler, 16 koçluk görüşmesini tamamlamak ve raporlamak suretiyle sertifikalarını alabilirler. Kursiyerlerimiz, eğitimin %90’ına sınıf içi eğitimde ve eğitmen eşliğinde katılmakla sorumludur. Bu katılımı ve devamlılığı göstermemiş olan katılımcımız sertifika alamayacaktır. Temel Düzey Koçluk programı, diğer koçluk eğitim modüllerinden bağımsız olarak alınabilir ve bu eğitimi almış katılımcımız 6 ay içinde eğitimin diğer modüllerini tamamlayabilirler. Temel Düzey Koçluk (1.Modül) ve Eğitim ve Kariyer Koçluğu (2.Modül) tamamlamış katılımcımız ICF/ ACSTH onaylı "Eğitim ve Kariyer Koçluğu Sertifikası" almaya hak kazanacaktır.

 

Program Hafta içi akşam 19:00 - 22:00 hafta sonları: 10:00-17:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Bizimle İletişime Geçin Sizi Arayalım...

FOTOĞRAF GALERİSİ   MEZUNLARIMIZIN GÖRÜŞLERİ